Retningslinjer for budgivning og budbehandling

Viktig ved budgivning: Vær nøyaktig ved utfylling av bud. Bruk helst standard budskjema som du får sammen med prospektet for boligen.
Viktig ved budgivning:
Vær nøyaktig ved utfylling av bud. Bruk helst standard budskjema som du får sammen med prospektet for boligen.
Budgiving:
Når du legger inn første bud, må dette skje skriftlig. For å unngå misforståelse ved registrering av budet, skal beløpet skrives både med tall og bokstaver. Hvis du ønsker å forhøye ditt skriftlige bud senere, kan dette skje pr. telefon til Garanti Eiendomsmegling Kongsberg.På forespørsel får du vite om det foreligger bud på boligen. Meglerne skal sålangt det er mulig holde budgivere orientert om nye og høyere bud som innkommer. Budgivers identitet holdes konfidensiell overfor andre enn oppdragsgiver.

Bud kan innleveres helt fram til selger aksepterer.

Finansieringsplan – forbehold:
Budet må minimum inneholde en finansieringsplan. Om visse forhold må oppfylles før bindende avtale inngås, må dette oppføres som forbehold.

Budets bindingstid:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren inntil selger har avslått budet eller fram til akseptfristens utløp. Dette gjelder selv om høyere bud innkommer. Du bør derfor ikke legge inn bud på flere boliger samtidig. Budgiver er bundet av sitt  bud når det er kommet fram til megler.Aksept av bud:
Når et bud er akseptert, er selger og kjøper bundet, og de andre budgivere blir varslet snarest. Varsel om at bud er akseptert frigjør andre budgivere, selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt. Selger står fritt til å akseptere, eventuelt forkaste et hvert bud.

Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen angrefrist ved kjøp eller salg av bolig.

Forkjøpsrett ved salg av borettslagsleiligheter:
Når selger har akseptert et bud, har forkjøpsberettigede rett til å tre inn i dette budet.

En melding om forkjøpsrett må skje innen annonsert frist. Meldingen er ikke bindende for den som melder forkjøpsrett. Det er først når budet er akseptert, at de forkjøpsberettigede må avgjøre om de vil bruke forkjøpsretten sin eller ikke.