Nå kan du bruke forkjøpsretten over hele landet i en rekke boligbyggelag! Det betyr for eksempel at et medlem som har ansiennitet fra Hammerfest kan tre inn og benytte forkjøpsretten til en bolig i Kongsberg.

Nå har flere boligbyggelag gått sammen om en ordning hvor du som medlem i ett av lagene, også opparbeider forkjøpsrett i de andre!

Er du med i ett av boligbyggelagene på listen – så kan du bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett til nye og brukte boliger i de andre boligbyggelagene på listen!

Felles forkjøpsrett som kan brukes i andre boligbyggelag opparbeides fra 1.januar 2003. (Så sant du har ansiennitet fra denne dato eller tidligere)

Den dagen du vil flytte til et annet sted kan dette være svært nyttig: Du tar med deg din ansiennitet «hjemmefra» og stiller sterkere i boligmarkedet dit du skal flytte!

Med denne ordningen utvider du dine valgmuligheter og får flere fordeler av ditt bbl-medlemskap.

Les mer om Felles forkjøpsrett og se hvilke boligbyggelag som er med.