Informasjon for søkere til bostøtte

Har du lav inntekt og problemer med å betale boutgiftene? Da kan du ha rett til statlig bostøtte. Her finner du fyldig informasjon om regler for bostøtte og hvordan du søker. I tillegg kan du finne diverse informasjonsbrosjyrer, søknadsblanketter og verktøy for å beregne hvor mye støtte du kan få.

Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Nye regler fra 1. juli 2009 gjør at mange flere vil ha rett til bostøtte. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknader. Bostøtte er en rettighet og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Hvis du får positivt vedtak, trenger du ikke å søke på nytt.

Under finner du lenke til mer informasjon om ordningen. Du finner også svar på hva du må gjøre dersom inntekten din går ned eller opp eller hvis det er endringer i situasjonen din. Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på her, må du henvende deg til kommunen der du bor.

Les mer om bostøtte på: http://www.husbanken.no/Venstremeny/Bostotte/Soke%20bostotte.aspx