Hva er egentlig forvaltning?

Forvaltning høres ut som et fremmedord og noe som boligbyggelaget tar seg av, men for dem som bor i borettslag er ordet viktig. Her presenterer vi minst syv hovedområder som forklarer litt mer om hva forvaltning egentlig går ut på.

Nøyaktig innhold i forvaltningstjenesten, varierer fra boligbyggelag til boligbyggelag. Flere steder kan du velge en grunnpakke og kjøpe ønskede produkter som tillegg.

For eksempel langsiktig plan, med bygningskontroll, tiltaksforslag og kostnadsoverslag for vedlikehold av bygningsmassen. Et annet aktuelt tilleggsprodukt er prosjektering og byggeledelse for rehabilitering. Et tredje er bistand til eksterne selskaper i borettslagets eie, for eksempel vaktmestersentral. Å tilby borettslaget kompetanse som styremedlemmene mangler, er også en del av god forvaltning.

Orden og trygg økonomi
“Grunnpakken” rommer blant annet det de fleste gjetter at forvaltning er. Det vil si økonomiske tjenester. Boligbyggelaget sender beboerne faktura og krever inn fellesutgiftene på vegne av borettslaget. Boligbyggelaget fører regnskap og setter opp budsjettforslag til behandling på generalforsamling.

En økonomisk tjeneste som mange borettslag har nytte av, er råd og bistand til finansiering og refinansiering. Bedre betingelser på fellesgjelden gir lavere fellesutgifter – noe alle blir glade for. Å sikre borettslaget en ordnet og trygg økonomi er en selvsagt del av god forvaltning.

Uten forvaltning blir det kaos
Apropos generalforsamling: Her er det oftest boligbyggelaget som samler all informasjon og trykker ryddige GF-papirer. De sender dem til beboerne sammen med innkalling til møtet. Det er også boligbyggelaget som sender ut dokumentasjon til bruk i selvangivelsen. Det er mye nødvendig papirarbeid som må gjøres i et borettslag; så hvorfor ikke la boligbyggelaget ta det grøvste? Å løse omfattende sekretær- og arkivoppgaver er også en helt nødvendig del av god forvaltning.

En NBBL-rapport fra 2000 forteller at åtti prosent av boligmassen i Norge fortsatt vil brukes som bolig i 2020. Boligbygg er langlivede så fremt vi tar vare på dem. I dette perspektivet kan vi sammenlikne forvaltning med husarbeid: Det merkes best dersom jobben ikke blir gjort. Forvaltning er et arbeid som foregår hele tiden. Når livet i borettslaget løper knirkefritt og alle synes det er helt normal, har borettslaget god forvaltning.

Ta kontakt

Prat med oss om forvaltning enten du søker våre tjenester, eller har generelle spørsmål.
Klikk her